WELKOM

Erkende opvang van uw kind(eren) in huiselijke sfeer met veel gezelligheid, warmte, rust en vertrouwen, 
waarbij uw kind persoonlijke aandacht krijgt en aan zijn/haar ontwikkeling word gewerkt!

Even Voorstellen

De persoon achter Gastouderopvang Dalmatier ben ik: Najira, 34 jaar. Ik ben moeder van  3 kinderen.(16,15,9)

Ik ben woonachtig in Den Haag, omgeving Schipperkwartier. 


Gastouder Dalmatier  is een professionele, kleinschalige vorm van kinderopvang, die de thuissituatie van de kinderen zoveel mogelijk benadert. Gastouderopvang wordt gezien als een vorm van kinderopvang ‘op maat’. Gastouderopvang wordt meestal voor langere tijd geregeld.  Gastouder Dalmatier  verzorgt de opvang thuis voor maximaal 6 kinderen. Behalve de persoonlijke zorg voor uw kind maar ook de kleinschalig vorm is met gastouderopvang een groot voordeel. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen bij gastouder Dalmatier  van deze vorm van kinderopvang gebruik maken.

Voor u als ouder is het van belang dat gastouder Dalmatier is aangesloten bij een geregistreerde gastouderbureau . Want alleen als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang, kunt u als ouder een fiscale tegemoetkoming aanvragen. 

Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang betekent: bewust werken aan welbevinden van de kinderen, dat is iets anders dan ‘oppassen’. Hoe ga je met de kinderen om? Welke afspraken maak je met de ouders? Hoe kan dit kind zich het best ontwikkelen? Welke behoeften heeft dit kindje en hoe kan ik aan deze behoeften tegemoet komen? Het bieden van een veilige omgeving en betrokkenheid en zorgvuldigheid in de omgang met het kind en de ouders is de basis van de kwaliteit.